Menu

Om de geschakelde pallets waarin een wapening is geplaatst, met beton te vullen, wordt de betonspreider gebruikt. Het beton wordt rechtstreeks uit de menger of via een emmersysteem toegevoerd. De betonspreider verdeelt het beton gelijkmatig, afhankelijk van de contouren en de dikte van het element - naar keuze handmatig of automatisch bediend. Hoe nauwkeuriger het beton wordt verspreid, hoe hoger de kwaliteit van het latere eindproduct. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, krijgt de betonspreider van het ebos® besturingssysteem. De geïntegreerde emmerweging zorgt ervoor dat het beton in de transportemmers continu wordt gewogen. De operator ziet op het digitale display steeds alle actuele informatie en kan tijdig de toevoer van nieuw beton starten.

Betonspreider met schroefuitvoer

Het vers beton wordt via de verdeelschroef en het openen van de afsluitkleppen gericht uit de transportemmer toegevoerd. Het verdelen van het beton wordt op die manier uiterst nauwkeurig geregeld. Onnodig materiaalverbruik wordt vermeden.

Betonspreider met tandwals en schuif

Als alternatief voor het schroefsysteem kan een betonspreider met tandwals en schuif worden gebruikt. De tandwals in de betonemmer zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het beton in de emmer en garandeert een optimale toevoer naar de openingen. Die kunnen met behulp van schuiven flexibel worden geopend, zodat het beton nauwkeurig wordt verdeeld.

Betonspreider met segmentafsluiting

Voor het inbrengen van vers beton in een batterijmal wordt een betonspreider met segmentafsluiting gebruikt. Een externe schudvoorziening zorgt ervoor dat de emmer volledig wordt geleegd. De afsluiting wordt hydraulisch of elektrisch geopend. De bediening kan naar keuze ook draadloos gebeuren.

Gerichte betonverdeling

Naar keuze handmatig of automatisch aangestuurd door ebos®

Weging van de emmers voorkomt materiaaltekorten en wachttijden