Menu

Sandwich-betonelementen worden zowel als dragende en niet-dragende, geïsoleerde buitenmuurelementen geproduceerd. De wand is daarbij als volgt opgebouwd:

  • aan kamerzijde massief beton, gladgestreken of bekistingsglad
  • een isolatielaag die in overeenstemming is met de respectieve vereisten voor thermische isolatie
  • aan de buitenkant een massieve betonlaag

Dankzij de geïntegreerde isolatie zijn de elementen na de montage gebruiksklaar. Dit zorgt voor een enorme inkorting van de bouwtijd.

Toepassingsgebied:
Sandwichwanden worden gebruikt in de woning-, administratieve, commerciële en industriële bouw en voor infrastructuurprojecten met hoge vereisten voor thermische isolatie.