Menu

Massieve wanden

Geprefabriceerde massieve wandelementen zijn een kosteneffectief alternatief voor het gieten van beton op de bouwwerf. Ze kunnen in elke statisch vereiste dikte worden geproduceerd. Massieve wanden zijn ofwel aan één zijde, ofwel rondom bekistingsglad. Bij massieve wandelementen die aan één zijde bekistingsglad zijn, wordt de andere zijde met de hand of machinaal gevormd en gladgestreken - dit maakt verdere nabewerking op de bouwwerf overbodig.

Toepassingsgebied:
Massieve wanden hebben uitstekende geluidswerende en brandbeveiligingseigenschappen. Het is mogelijk om zware lasten op te hangen. Om die reden zijn ze bijzonder geschikt voor dragende en niet-dragende wanden in de woning-, administratieve, commerciële en industriële bouw, voor het afbakenen van percelen en voor infrastructuurmaatregelen.