Menu

Massieve prefab betonelementen moeten tijdens het productieproces worden afgevlakt. Om een fijn afgevlakt, strijkbaar betonoppervlak zonder nabewerkingen achteraf te kunnen bereiken, moet het vers gegoten en verdichte beton worden afgestreken en afgevlakt. Dit gebeurt met behulp van een afvlakinstallatie met extern gemonteerde vibratoren. Na een rustfase en het gedeeltelijk uitharden van het betonoppervlak volgt indien nodig een fijne afvlakking met behulp van een vleugelafvlakker.

Het resultaat is een uiterst fijn afgevlakt, strijkbaar betonoppervlak, waarvoor geen verdere nabewerking meer nodig is.

 

Na het gieten van het beton en het daaropvolgend verdichten wordt het vers oppervlak van betonelementen op de gewenste hoogte afgestreken en afgevlakt door middel van een trilplaat. Extern gemonteerde vibratoren zorgen voor een extra verdichting, in overeenstemming met de dikte van de betonlaag. De trilplaat is verkrijgbaar in vloer- of bruguitvoering, of op de betonspreider gemonteerd.

 

Indien nodig volgt daarop een fijne afvlakking met behulp van een vleugelafvlakker, die in de hoogte verstelbaar is gemonteerd op een portaal-, halfportaal- of brugconstructie. Na een eerste afvlakking van het betonoppervlak door een afvlakschijf voert een roterende vleugelafvlakker de fijne afvlakking uit.

Optimale verdichting van het betonoppervlak

Fijne afvlakking van de elementen

Verdere nabewerkingen vallen weg