Menu

Trawers dźwigowy

W zależności od wymagań klienta i rodzaju elementu, trawers dźwigowy może być również używany do bezpiecznego usuwania elementów betonowych jako alternatywa dla urządzenia przechylającego. Odbywa się to po utwardzeniu  i wysunięciu elementów betonowych z systemu regałowego.

Trawers dźwigowy oferuje możliwość usunięcia utwardzonego stropu modułowego i ścian podwójnych z palety produkcyjnej z użyciem wielu punktów podnoszenia. W zależności od typu elementu, odbywa się to w pozycji poziomej lub pionowej.

Aby zdjąć stropy modułowe, haki trawersu dźwigowego są opuszczane na powierzchnię elementu i zaczepiane do dźwigarów kratownicowych. W ten sposób element może być usunięty i przesunięty do żądanej pozycji układania.

W przypadku poziomego usuwania ścian dwuwarstwowych, odpowiednie haki są pneumatycznie rozkładane i przesuwane pod górną warstwę ściany dwuwarstwowej. W ten sposób element jest podnoszony i przesuwany.

Zaletą przy podnoszeniu elementów  za pomocą trawersu dźwigowego jest możliwość wcześniejszego rozformowania przy krótszej długości cyklu w procesie produkcyjnym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produktu końcowego.

Bezpieczne podnoszenie elementów

Wygodne dla użytkownika  pobieranie i zoptymalizowany transport

Zapewnienie jakości produktów końcowych