Menu

Roboty do zakładania i zdejmowania szalunków

W pełni zautomatyzowany system robotów jest wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości prefabrykatów betonowych i zwiększenia stopnia automatyzacji procesu produkcyjnego. Robot magazynowy wybiera wymagane szalunki z magazynu szalunków zgodnie z danymi CAD przesyłanymi przez system sterowania ebos®. Następnie robot szalunkowy ustawia je precyzyjnie na powierzchni palety w zależności od elementów, które mają zostać wyprodukowane i aktywuje zintegrowane z szalunkami magnesy.

Po usunięciu elementów robot rozszalowujący wykrywa szalunki skanując paletę i podnosi je całkowicie automatycznie. Następnie są one automatycznie podawane do systemu czyszczenia i olejowania, a następnie zwracane do magazynu szalunków, posortowane według długości.

 

Urządzenie form master jest dostępne:

  • do produkcji stropów modułowych i ścian podwójnych

  • do produkcji stropów masywnych, ścian pełnych i elementów warstwowych

  • do łączonej produkcji, która może być stosowana do wszystkich typów prefabrykatów

Skalowalny zakres usług

Całą instalację można wyposażyć w jeden, dwa lub trzy roboty, aby zwiększyć wydajność produkcji. W zależności od instalacji urządzenie do czyszczenia palet może być zamontowane w wersji stacjonarnej lub przesuwnej. Dzięki elastycznemu układowi maszyn urządzenie Form Master można dopasować optymalnie do modernizacji istniejących instalacji.

Zalety robota szalunkowego:
W pełni zautomatyzowany proces szalowania, dokładne pozycjonowanie szalunków, ploterów i systemu laserowego

Zalety robota rozszalowującego:
W pełni zautomatyzowany odbiór szalunków, automatyczne doprowadzanie ich do systemu czyszczenia i magazynowania