Menu

Tralieliggers

Tralieliggers worden voornamelijk voor twee doeleinden gebruikt:

Enerzijds de beveiliging van de verbinding tussen de prefabplaat en het gebruikte gietbeton en anderzijds het draagvermogen en de bruikbaarheid van de prefabplaat in gemonteerde toestand. Daarnaast kunnen tralieliggers bijvoorbeeld als afstandhouders voor de bovenste wapening worden gebruikt. Tralieliggers zijn samengesteld uit rechte staven of gebogen beugels.

Ze worden gebruikt als afstandhouders tussen matten of vloer-en wandelementen en hebben een dragende werking.

Tralie-
liggerlas-
installaties

Meer informatie over het onderwerp

Verwerking van tralieliggers

Meer informatie over het onderwerp