Menu

Een dubbele wand bestaat uit prefab betonplaten met voegenbeton. Daarbij worden twee parallelle, minstens 5 cm dikke betonplaten op afstand met elkaar verbonden door tralieliggers. De betonschalen zijn al voorzien van een statische wapening. Dubbele wanden worden in de fabriek geprefabriceerd, op de bouwwerf geleverd, gemonteerd en vervolgens met gietbeton afgewerkt tot een vaste wand. Op die manier wordt een geharde, monolithische structuur verkregen. Het voordeel van dubbele wanden ligt in de bekistingsvrije constructie: een aanzienlijke verkorting van de bouwtijd, en een resultaat met twee metaalbekistingsgladde oppervlakken.

Toepassingsgebied:
Dubbele wanden worden gebruikt voor residentiële, administratieve, commerciële en industriële gebouwen en voor industriële projecten, en hebben voordelen bij gebruik in seismisch actieve zones.