Menu

Prefab voorgespannen betonelementen

Voorgespannen betonelementen zijn prefab elementen waarin gespannen draden zijn geïntegreerd. Door de spanning van de draden wordt het beton samengedrukt. Door de geïntegreerde gespannen draden kunnen latere belastingen, temperatuursinvloeden of ontstane trekkrachten worden gecompenseerd. Voorgespannen betonelementen kunnen met verschillende klemtechnieken worden geproduceerd.

Voorspanningstechnologie:

Bij de voorspanningstechnologie worden de geïntegreerde stalen draden op een productielijn gespannen en verankerd. Op de spanlijn bevindt zich een bekisting die het prefab element zijn toekomstige vorm geeft. Het beton wordt met behulp van een glijbekistingsmachine of een extruder in de bekisting met de gespannen draden gebracht. Nadat het beton is uitgehard, worden de draden ontspannen. Ze dragen hun voorspanning over op het prefab element dankzij de verbinding met het beton, en verdichten op die manier het beton. Ze blijven daarbij gespannen.

Naspanningstechnologie:

Bij het naspannen wordt het spanstaal na het uitharden van het beton gespannen. Hiervoor worden in het ongespannen element buizen gemonteerd. Nadat het beton is gehard, worden stalen strengen als spancomponenten doorheen de buizen getrokken, en vervolgens tegen het element gespannen en verankerd. Daarna kan cementmortel in de buizen worden geïnjecteerd om een verbinding met het element te vormen. Deze techniek wordt vooral gebruikt in de bruggenbouw.

Glijbekistings-
machine

Meer informatie over het onderwerp

Bekistingen voor brugliggers

Meer informatie over het onderwerp