Menu

Na het ontkisten staan de afgewerkte wand- en vloerelementen in de buitenopslagplaats klaar voor transport. Afhankelijk van de toepassing bieden wij diverse modellen en complete oplossingen aan, zodat onze volledig geautomatiseerde opslagsystemen afgestemd zijn op de behoeften van de klant. Het magazijnbeheer gebeurt via het ebos® besturingssysteem met de module "Storage Control".

 

Met behulp van de module "Storage Control" van het ebos® besturingssysteem zijn een optimale controle van de voorraden en de traceerbaarheid van alle elementen gegarandeerd, en worden opslag- en levertijden geoptimaliseerd. De nodige opslagruimte en de vereiste personeelsbezetting kunnen op die manier aanzienlijk worden verminderd, en verkeerde leveringen kunnen worden vermeden.

Het volautomatisch opslagsysteem wordt naadloos in het logistiek concept van onze klanten geïntegreerd en ondersteunt de optimale toelevering van prefab betonelementen aan de respectieve bouwwerven.

Conventionele uitvoerwagen

De uitvoerwagen wordt gebruikt voor het uitnemen van afgewerkte wand- en vloerelementen. De afgewerkte elementen kunnen op de uitvoerwagen afzonderlijk of in transportvoorzieningen naar een buitenopslagplaats worden gebracht.

Uitvoerwagen met dwarsverplaatsing

De geïntegreerde dwarsverplaatsingswagens vertrekken vanuit de uitrijwagen en rijden onder de op steunbokken geplaatste elementenstapels resp. transportframes door. Door middel van een hefbeweging worden de elementenstapels resp. transportframes op de uitrijwagen getransporteerd, neergezet en naar het magazijn verplaatst.

Computergestuurd voorraadbeheer

Geoptimaliseerde opslag- en levertijden

Minimaliseren van de nodige opslagruimte en de vereiste personeelsbezetting