Menu

Het centraal schuifplatform fungeert als transportunit van de productiepallets in een carrouselinstallatie. Wanneer een hoge productieflexibiliteit met een maximaal aanpassingsvermogen aan nieuwe eisen in een installatie van groot belang is, is het optimale installatieconcept een carrouselsysteem met een centraal schuifplatform. Op die manier worden flexibiliteit in de productdiversiteit en een efficiënte manier van werken gecombineerd. Bij een stationaire productie staat de hoge flexibiliteit in de productie centraal, waardoor de output relatief laag uitvalt. Hoog geautomatiseerde carrouselsystemen daarentegen worden gekenmerkt door een hoge efficiëntie bij een lagere flexibiliteit.

Het centraal schuifplatform fungeert als transportunits voor productiepallets en bedient werkzones die in tijd onafhankelijk van elkaar zijn. Het voordeel van dit carrouselprincipe ligt in de daarmee verbonden hoge flexibiliteit in de productie van elementen. Met deze methode kunnen verschillende cyclustijden worden gerealiseerd.

Centrale schuifplatformen kunnen naar keuze met een hefbeweging worden uitgevoerd. Op die manier fungeren ze, naast het pallettransport tussen de verschillende werkstations, ook als stacker en slaan ze de pallets op in het magazijn om daar uit te harden, of nemen ze de pallets opnieuw uit het magazijn.

Alternatief carrouselconcept

Tegelijk flexibel en efficiënt

Hoog aanpassingsvermogen aan veranderende eisen