Menu

3D-Elementen

Badkamers, keukens, garages of transformatorhuizen - een breed gamma ruimtelijke elementen kan als zogenaamde 3-D modules worden geprefabriceerd, nog tijdens het productieproces worden voorzien van inbouwelementen, en op de bouwwerf worden gemonteerd. Dankzij de prefabricage wordt de montagetijd op de bouwwerf nog verkort. Voor natte cellen kan de prefabricagegraad zelfs oplopen tot 90%. Op die manier kunnen de kosten aanzienlijk worden gereduceerd. Nog tijdens het productieproces worden sanitaire voorzieningen, elektrische installaties, verwarmingssystemen en het meubilair geïnstalleerd. Samen met een doorgedreven standaardisatie en een geoptimaliseerde materiaalbehandeling draagt dit ertoe bij dat de productietijd wordt verkort en de productiviteit wordt verhoogd. Na de productie worden de 3D-elementen op vrachtwagens geladen en just-in-time op de bouwwerf geleverd, waarna ze met behulp van een kraan naar de plaats van montage worden gebracht.