Menu

Dakspanten zijn grote, dragende, verstijvende elementen in het dakzadel, die worden gebruikt om afstanden tussen twee liggers te overbruggen en als dragende structuur zelf nieuwe steunvlakken te vormen. Ze worden gebruikt in de industriële en commerciële bouw, en kunnen verschillende vormen en afmetingen hebben.

Bekistingen voor dakelementen

Meer informatie over het onderwerp